Novinky

Nový Náramek Odhodlání. Potěší vás a pomůže ostatním.

Náramek Odhodlání je nový charitativní předmět, jehož nákupem můžete podpořit ženy, které nemají jednoduchý život. Veškerý výtěžek z prodeje tohoto symbolu totiž předáme tuzemským neziskových organizacím, které se angažují v oblasti boje za práva žen na život bez násilí.

Nový Náramek Odhodlání je v prodeji od kampaně 15 za 150 Kč, a to v síti Avon Ladies / Avon Gentlemanů pod obj. číslem 4931 2 a také online v Modrém obchodě zde. Symbol nekonečna je postříbřen.

Designblok a „Avon proti domácímu násilí“ spojily své síly v oblasti prevence násilí na ženách

Designblok a charitativní projekt „Avon proti domácímu násilí” společnosti Avon společně podpořily vznik nové unikátní internetové kampaně “Nenechte si ubližovat”, která bude zaměřena na prevenci násilí na ženách.

V neděli 13. října proběhl slavnostní večer Premier Gala, závěrečná událost letošního Designbloku s podtitulem Prague Design and Fashion Week. V rámci tohoto slavnostního večera byl předán šek na 300 000 Kč charitativnímu projektu Avon proti domácímu násilí.

Designblok a Avon tak společně finančně podporují vznik nového unikátního internetového projektu, který ženám přinese praktické rady, jak se chovat v krizových situacích jako jsou domácí násilí, sexuální násilí, stalking (nebezpečné pronásledování) a další. Projekt nezapomíná ani na problematiku násilí na dětech. Odborným garantem projektu je sdružení Krav Maga, které se na celém světě věnuje otázkám bezpečnosti a sebeobrany.

Daniela Peštová, ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí, doplňuje: Společně s odborníky ze sdružení Krav Maga právě pracujeme na novém velkém internetovém projektu, který bude představen při příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách 25. listopadu.“

“Designblok každý rok podporuje některý z charitativních projektů, spolupracovali jsme například s Nadací Terezy Maxové, podporovali Design Help, nebo dům chráněného bydlení. Letos jsme se rozhodli pro spolupráci s Avon a Danielou Peštovou. Informovanost veřejnosti hraje v boji proti domácímu násilí zásadní roli, věříme, že projekt pomůže tuto informovanost zvýšit,” dodala ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Avon a proFem se zaměří na násilí u mladých

Společnost Avon a nezisková organizace proFem o.p.s. opět spojily své síly a společně přicházejí s novým projektem workshopů “Mluvme spolu o domácím násilí”. Tyto workshopy proběhnou na českých středních školách v první polovině příštího roku a na základě získaných údajů vznikne unikátní studie, která se jako první svého druhu v České republice zaměří na násilí mezi mladými a názory mladých na násilí.

Charitativní projekt Avon proti domácímu násilí společnosti Avon se rozhodl finančně podpořit druhou sérii workshopů, kterou organizuje organizace proFem. Tyto workshopy proběhnou v první polovině příštího roku na středních školách v České republice a zaměří se na otázky týkající se domácího násilí a násilí mezi mladými (co je a co není domácí násilí; formy, podoby, specifika; mýty; varovné signály; jak pomoci kamarádovi/kamarádce apod.). Školy se již mohou začít do programu hlásit, a to na stránce http://www.avonprotidomacimunasili.cz/workshopy/registrace, účast je bezplatná.

Součástí workshopů bude dotazník, na základě jehož výsledků bude zpracována unikátní studie. Ta bude zkoumat nejen situaci v rodinách, ale také obecné názory studentů na domácí násilí a jejich zkušenost s násilím mezi vrstevníky a ve vztazích. Tato studie bude prezentována ve druhé polovině roku 2014.

Vybraných workshopů se opět zúčastní ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí Daniela Peštová. “Jsem velice ráda, že budeme s workshopy pokračovat. Věřím, že diskuze se studenty je jeden z nejefektivnějších prostředků, jaký můžeme zvolit,” uvedla. “Domácí násilí a násilí mezi mladými jsou dnes velikými tématy. Jsme potěšeni, že můžeme tyto témata znovu otěvřít a přispět tak k lepší budoucnosti všech z nás,” uvedla ředitelka organizace proFem Jitka Poláková.

První série workshopů probíhala mezi listopadem 2012 a červnem 2013. Zúčastnilo se jí téměř 400 studentů v 7 českých městech (Brno, České Budějovice, Plzeň, Most, Liberec, Praha, Beroun). Záštitu nad projektem převzalo Informační centrum OSN v Praze.

Avon předal šek azylovému domu Acorus

V pátek 26. července společnost Avon předala neziskové organizaci Acorus, o.s. šek v hodnotě 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na provoz pražského azylového domu. Acorus má již finanční prostředky k dispozici na svém bankovním kontu.

Šek si od PR specialisty společnosti Avon Patrika Šilhavého převzala ředitelka azylového domu Acorus Zdena Zuzana Bednářová.

Avon a Acorus v rámci iniciativy „Avon proti domácímu násilí“ dlouhodobě spolupracují na zkvalitnění života žen a dětí, které se ocitly v nelehké životní situaci. Azylový dům na území Hl. m. Prahy s utajenou adresou poskytuje obětem násilí z celé země přístřeší, odbornou pomoc i pocit bezpečí.

„Ve společnosti Avon považujeme za nezbytné pomáhat těm, kteří to potřebují. Jsme velice rádi, že jsme Acorusu opět mohli pomoci, a těšíme se další spolupráci,“ uvedla manažerka PR a reklamy společnosti Avon Alena Pytlíčková.

Avon a Acorus naposledy představili společný projekt v říjnu roku 2012, kdy Avon finančně podpořil benefiční koncert k příležitosti 15. výročí založení Acorusu. Výtěžek ve výši téměř 40 000 Kč sloužil pro zlepšení stavu budovy azylového domu. Avon azylový dům podporuje od roku 2008, kdy byla v České republice představena iniciativa „Avon proti domácímu násilí“.

Nový modrý prsten Odhodlání. I malá pomoc dělá velké zázraky

Modrá je barva moře a nebe. Vyjadřuje spolehlivost, mír, ale hlavně SVOBODU. Bujujte s námi za práva žen, které to potřebují. Bez naší POMOCI se neobejdou! Nový Modrý prsten Odhodlání je další symbol s modrou stužkou, jehož prodejem shromažďujeme prostředky na prevenci domácího násilí a pomoc obětem.

Modrý prsten Odhodlání je v prodeji od kampaně 9 v sítí Avon Ladies a Avon Gentlemanů a online v Modrém obchodě zde. Jeho cena je 150 Kč a celý výtěžek poputuje na sbírkové konto Avon proti domácímu násilí, ze kterého financujeme projekty na potlačení násilí na ženách.

Objednací kódy pro objednání v síti AL / AG:
Velikost 6 (16,5 mm): 0124 8
Velikost 8 (18,1 mm): 1274 0
Velikost 10 (19,75 mm): 0128 9

Organizace z Pákistánu, Tanzanie, Nepálu, Peru a Ukrajiny získaly uznání za příkladnou komunikaci

Globální ambasadorka Avon Nadace pro ženy Salma Hayek Pinault a generální ředitelka společnosti Avon Products, Inc. Sheri McCoy u příležitosti Mezinárodního dne žen oznámily, že čtyři celosvětové organizace a jedna státní kampaň získaly ocenění v rámci 2. ročníku cen Avonu za komunikaci projektů určených na potlačení domácího násilí na ženách (2nd Avon Global Communications Awards for Speaking Out About Violence Against Women) za vynikající práci při upozorňování na potřebu ukončit násilí proti ženám.

Ceny předané v sídle OSN během 57. zasedání Komise pro postavení žen jsou součástí programu Mluvme spolu o domácím násilí (Speak Out Against Domestic Violence) společnosti Avon, který od svého spuštění v roce 2004 věnoval téměř 50 milionů dolarů na ukončení násilí na ženách po celém světě.

Slavnostního předání cen, které se konalo v rámci zvláštní doprovodné akce k 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen, se zúčastnili Salma Hayek Pinault, Sheri McCoy, liberijská velvyslankyně Marjon V. Kamar, zástupkyně stálého představitele USA při OSN Rosemary A. DiCarlová a předsedkyně organizace Futures Without Violence Esta Soler. Celou akci moderovala hlasatelka televizní stanice ABC News Bianna Golodryg. Na dvoutýdenním zasedání Komise pro postavení žen, která se letos zaměřuje na odstraňování a prevenci všech forem násilí na ženách a dívkách, se sešlo téměř 6 000 zástupců členských států OSN, subjektů OSN a nevládních organizací z celého světa. V loňském roce udělila Avon Nadace pro ženy své první ceny za komunikaci na 2. celosvětové konferenci azylových domů pro ženy, která se konala ve Washingtonu.

Generální ředitelka Avonu Sheri McCoy zdůraznila zásadní význam komunikace pro ukončení násilí na ženách, když hovořila o hlavních zjištěních průzkumu financovaného Avon Nadací, který bude zveřejněn v červnu. Tento průzkum analyzoval chování náhodných diváků v situacích, kdy dochází k násilí mezi partnery či při seznamování a k sexuálnímu zneužívání. „Lidé jsou ochotní protestovat, ale ne vždy dokážou rozeznat známky zneužívání nebo nevědí, jak vhodně zasáhnout. Společnost Avon věří, že komunikace a osvěta pomohou přihlížejícím divákům zasáhnout a prolomit kruh násilí na ženách,“ uvedla McCoy.

Výherci 2. ročníku cen společnosti Avon za komunikaci

Nadace Avon ocenila nevládní organizace z Pákistánu, Tanzanie, Nepálu a Peru a státní organizaci z Ukrajiny za příkladné komunikační kampaně, které pomáhají měnit komunity, politiku, instituce a chování s cílem ukončit násilí na ženách. Mezinárodní porota vybrala vítězné kampaně z více než 425 příspěvků zaslaných do „Communications X-Change” 119 organizacemi ze 46 zemí, od Afghánistánu po Zimbabwe. X-Change je celosvětová digitální knihovna financovaná Nadací Avon a spravovaná organizací Futures Without Violence, která umožňuje organizacím a obhájcům po celém světě vyhledávat, sdílet a brát si poučení z nejlepších komunikačních materiálů zaměřených na ukončení násilí na ženách a dětech.

Vítěznými organizacemi, které obdrží grant Nadace Avon na financování své práce, jsou:

Cena za inovativní kampaň

Bytes for All (Pákistán) – „Chopte se techniky!“  

Tato kampaň těží z rozšiřování technologií v Pákistánu a pomáhá posilovat jejich využívání ženami ke zlepšování povědomí o násilí na ženách pomocí online nástrojů. Kampaň rovněž strategicky zapojuje významné osobnosti veřejného života, od soudců po filmové hvězdy, a používá sociální média k šíření zprávy „chopte se techniky“. Tištěné a online komunikační materiály klestí mladým ženám cestu k používání těchto online nástrojů, které jsou v Pákistánu často zapovězené, a umožňují jim tak se vyjádřit.

Cena „Prolom ticho“

Engender Health (Tanzanie) – „Projekt Bojovník

Video „Projekt Bojovník“ je součástí pětileté snahy o zapojení tanzanských mužů do řešení základních genderových problémů a mocenské nevyváženosti ve vztazích. Cílem videa je udělat z diváka bojovníka a jeho hlavním sdělením je „Násilí je problémem všech. Staň se vzorem pro ostatní. Získej si respekt tím, že se postavíš proti násilí.“

Cena za změnu na úrovni komunity

Equal Access (Nepál) – „Hlasy – Samajhdari

Program „Hlasy – Samajhdari“ neziskové organizace Equal Access zapojuje místní občany jako spisovatele, reportéry, vysílací techniky a komentátory a umožňuje tak ženám, aby samy nastolily změnu – změnily obecné postoje prostřednictvím vlastních sdělení, které rezonují s jejich nejbližšími sousedy i po celém Nepálu. Tento každotýdenní 30minutový rozhlasový pořad zařazuje hlasy z venkovských oblastí do zvukového záznamu pořízeného 12 „obecními reportérkami“, které samy zažily násilí a mohou hovořit o tématech a problémech, které jsou jinak považovány za nepřípustné.

Cena X-Change za vynikající státní komunikaci

Státní služba pro mládež a sport a Mezinárodní středisko pro práva žen ‘La Strada’ (Ukrajina) – „Stop násilí

Ukrajinská vláda ve spolupráci s OSN s nevládními organizacemi využila mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 k postavení rozsáhlé kampaně, která vyzývá muže, aby používali komunikaci ke zlepšování společenského povědomí o potřebě zamezit násilí na ženách. Na plakátu „červená karta“ vystupuje ukrajinská zpěvačka Ani Loraková, která fotbalovou hantýrkou hovoří proti sexuálnímu násilí. Ocenění této kampaně poukazuje na důležité rozvojové koalice mezi státními orgány, OSN a nevládními organizacemi, jejichž spolupráce má větší vliv na celou společnost.

Souhrnná cena za vynikající komunikaci

PCI Media Impact (Peru) – „Silné ženy, silné hlasy“

Rozhlasový pořad „Silné ženy, silné hlasy“ – využívající médium oblíbené zejména ve venkovských oblastech – obratně spřádá příběhy v jazyce, který je přístupný jak španělsky hovořícím, tak domorodým ženám. Jde o dramatizace příběhů žen potýkajících se s předsudky, zneužíváním a sexuálním násilím. Rozhlas a vyprávění příběhů jsou velmi adaptabilní, ale velký vliv má také organizace se silnou infrastrukturou a důkladně zanalyzovanou a realizovanou teorií změny.

Vítězné kampaně ve všech pěti kategoriích i 19 finálových kampaní si můžete prohlédnout na: http://www.avonfoundation.org/globalspeakout/avon-communications-awards.html. Tyto a mnohé další materiály jsou k dispozici na stránkách Communications X-Change, kam je také možné zasílat nové příspěvky.

Daniela Peštová a finalistky Miss Aerobik si vyzkoušely, jak lze odolat útokům agresora

Tvrdé rány, stres a útoky od agresorů v helmách. To všechno si na vlastní kůži vyzkoušely ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí Daniela Peštová a finalistky Miss Aerobik 2012, aby tak společně upozornily na blížící se semináře sebeobrany pro ženy.

Těžký tréning umění Krav Maga mají za sebou Daniela Peštová a finalistky Miss Aerobik 2012 včetně vítězky Jany Šimičkové. Jak se všechny shodly, odolat útokům agrosora je velice náročné, a proto vážně uvažují o tom, že budou v nácviku sebeobrany pokračovat.

„Ze začátku jsem se trochu obávala, nevěděla jsem do čeho jdu. Nakonec jsem ale velice ráda, že jsem se tohoto tréningu mohla zúčastnit. Věřím, že tréning sebeobrany dokáže zvýšit sebevědomí mnoha žen,“ prohlásila Daniela Peštová bezprostředně po skončení tréningu. „Protože Krav Magu mohou cvičit všichni včetně mužů a mladých, vážně uvažuji nad tím, že do tréningu přihlásím také mé děti,“ dodala Daniela, která si ze cvičení odnesla několik modřin – těch ale nelituje! „Trochu jsem se obával, jak Daniela tréning zvládne, protože naši instruktoři jsou ke všem účastníkům nekompromisní a dobře hrají svou roli útočníka. Byl jsem však velice mile překvapen, Daniela techniky zvládala skvěle,“ dodal ředitel a hlavní trenér Krav Maga Global Jakub Otipka.

Účastnice speciálního semináře se za účasti několika desítek novinářů dozvěděly základy taktického chování, naučily se specifické základy útoků vhodné pro ženy a vyzkoušely si obrany proti fackám a chytání za vlasy, používání hlasu pro zastrašení agresora a užití pepřového spreje.

Speciální tréning upozorňuje na semináře pro veřejnost, které pořádá Krav Maga Global za finanční podpory společnosti Avon Cosmetics. Semináře o ženské sebeobraně proběhnou ve 3 městech: Praze (9.3., Sport Centrum Praha), Brně (10.3., hala TJ Tesla) a Hradci Králové (10.3., velká tělocvična ZŠ Štefánikova). Zájemkyně se mohou přihlásit na stránce www.NenechteSiUblizovat.cz. Vstupné je symbolických 100 Kč a výtěžek z prodeje vstupného poputuje na konto Avon proti domácímu násilí. Finanční prostředky budou použity na podporu dalších charitativních aktivit v oblasti prevence násilí na ženách.

Avon a Krav Maga Global přinášejí semináře pro ženy „Nenechte si ubližovat!”

Avon proti domácímu násilí a sdružení Krav Maga Global představují praktické semináře určené ženám k příležitosti Mezinárodního dne žen. Účastnice se během nich naučí jak řešit krizové situace a osvojí si základní techniky sebeobrany.

Kurzy „Nenechte si ubližovat!“ proběhnou ve 3 městech: Praze (9.3., Sport Centrum Praha), Brně (10.3., hala TJ Tesla) a Hradci Králové (10.3., velká tělocvična ZŠ Štefánikova). Zájemkyně se mohou přihlásit na stránce www.NenechteSiUblizovat.cz. Vstupné je symbolických 100 Kč a výtěžek z prodeje vstupného poputuje na konto Avon proti domácímu násilí. Finanční prostředky budou použity na podporu dalších charitativních aktivit v oblasti prevence násilí na ženách.

„Avon se na celém světě neustále snaží posilovat postavení žen a jejich sebevědomí. Věřím, že tyto semináře ženám pomohou k dosažení větší sebejistoty a zajistí jim příjemnější život bez pocitů strachu nebo ohrožení,” uvedla manažerka PR a reklamy společnosti Avon Cosmetics Alena Pytlíčková. „Osvojení si relativně malých změn v každodenním chování má enormní dopad na Vaši bezpečnost. Našim cílem na těchto seminářích je předat účastnicím ty nejzákladnější a nejpraktičtější dovednosti, které mohou využít ve svých životech,” dodává Jakub Otipka, ředitel a hlavní instruktor české pobočky Krav Maga Global.

Krav Maga je považován za nejúčinnější sebeobranný systém a tento seminář je speciálně zaměřený na problematiku ženské sebeobrany a řešení krizových situací. Účastnice si na něm osvojí možnosti prevence útoků, deeskalaci napětí, používání pepřového spreje a také se dozví o samotných technikách odvrácení útoků od nepoměrně silnějších útočníků. Systém Krav Maga je přizpůsoben tomu, aby jej byli schopni trénovat a také používat obyčejní lidé různých fyzických dispozic, různého věku, mladí i staří, muži i ženy. Proto je tato akce vhodná pro dívky a ženy všech věkových kategorií, které se chtějí umět ubránit. Kurz osobně povede Jakub Otipka společně s týmem předních trenérů KMG.

Za minulý rok řešila Policie ČR 604 případů pohlavního zneužívání, 669 případů znásilnění, 485 případů nebezpečného pronásledování (tzv. stalkingu) a 603 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí (domácí násilí). Policie ČR vykázala celkem 1405 násilníků. Tato čísla jsou o to více záražející, že podle statistik je pouze 10 % všech útoků nahlášeno oficiálním autoritám (!). I proto jsme se sdružení Krav Maga za finanční podpory společnosti Avon Cosmetics rozhodly společně připravit sérii charitativních seminářů speciálně zaměřených na problematiku ženské sebeobrany.

Avon proti domácímu násilí
V roce 2008 společnost Avon v České republice otevřela společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení. Její tváří je od počátku světoznámá topmodelka Daniela Peštová, která pomáhá s prevencí tohoto závažného společenského problému. Společnost Avon také využívá svoji rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly (produkty se symbolem ležaté osmičky). Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto finančním prostředkům financujeme konkrétní charitativní activity v oblasti prevence násilí na ženách.
www.avonprotidomacimunasili.cz

Krav Maga
Krav Maga je izraelský sebeobranný systém, z hebrejštiny volně překládán jako boj z blízka, který používají přední bezpečnostní sbory po celém světě (FBI, CIA, policejní jednotky SWAT či třeba izraelská armáda – IDF nebo tajná služba Mossad). Tento sebeobranný systém se v současné době rozšiřuje do měst po celé České republice a snaží se naučit své žáky, jak řešit různé krizové situace, ve kterých se mohou v běžném životě ocitnout. Řešením zde samozřejmě není myšlena pouze fyzická konfrontace.
www.krav-maga.cz

Jakub Otipka
Je ředitelem a hlavním instruktorem české pobočky Krav Maga Global. Je také zároveň zodpovědný za rozšíření systému Krav Maga v České republice v jeho současné podobě. Je jediným držitelem technického stupně Expert 1 v ČR a staví se tak po bok nejzkušenějším světovým instruktorům.

Ceny za nejlepší digitální aplikace si odnesli čtyři vítězové

Americký Lékařský institut (Institute of Medicine, IOM) a Avon Nadace pro ženy 14. listopadu oznámily čtyři vítěze celosvětové soutěže zaměřené na prevenci domácího násilí. Soutěž „Ending Violence @ Home App Challenge“ vybídla jednotlivce působící v oblasti prevence domácího násilí a komunikačních technologií, aby spojili své schopnosti a prostřednictvím originální aplikace přispěli ke zvyšování povědomí o domácím násilí a k jeho prevenci. Vítězné produkty byly vybrány z 19 příspěvků z devíti zemí na základě jejich inovativnosti, designu, potenciálního vlivu, schopnosti integrovat informace založené na důkazech a použitelnosti v různých prostředích.

Cocuktan Al Haberi

Hlavní cena v hodnotě 10 000 dolarů byla udělena tvůrcům aplikace Çocuktan Al Haberi, neboli Dětská moudrost.  Tato webová stránka je založená na předpokladu, že změna může začít u něčeho tak prostého, jako je řeč, a vybízí proto lidi v Turecku, zejména rodiče a děti, aby vytvářeli nové pozitivní výrazy ze starých rčení, která tolerují násilí. Stejně jako mnoho jiných jazyků i turečtina obsahuje výrazy, které posilují genderové role a tradiční společenské zvyky, například „manželčině břichu neodpírej dítě a zádům rákosku“. Çocuktan Al Haberi nabízí hru, v rámci níž uživatelé navrhují slova pro nová rčení, jako například „ženině břichu neodpírej polévku a jejím zádům opalovací krém“. Zapojit se mohou lidé všech věkových skupin, i když vzhled a aktivity mají zaujmout zejména děti s cílem vštípit jim zdravé hodnoty již v raném věku. Účastníci mohou nahrát nové verze starých rčení vytvořené jimi nebo jejich dětmi a návštěvníci stránek hlasují pro svá oblíbená rčení. Stránky také nasměrují případné oběti násilí na zdroje pomoci.

Členy vítězného týmu jsou Erin Eisinger, Neşe Hacısalihoğlu, Kerem Özcan, Selma Sönmez, Ahmet Uğurel a Sezen Tekin Baş. Çocuktan Al Haberi je k dispozici online na http://www.cahtr.org/en/index.html.

Circle of 6

Druhé místo a odměnu ve výši 7 500 dolarů získal tým, který vytvořil mobilní aplikaci a výzvu na Facebooku pod názvem „Circle of 6“ (Šestičlenný kruh) sloužící k prevenci násilí při „randění“ na vysokých školách. Více než 20 procent studentek je každoročně sexuálně napadeno nebo zataženo do násilného vztahu. Aplikace Circle of 6 umožňuje uživatelkám rychle přivolat pomoc a zabránit násilí, než k němu dojde. Uživatelky si ze svého adresáře vyberou členy kruhu. V případě potřeby mohou svému kruhu poslat připravené SMS zprávy sdělující, kde jsou a jak jim členové kruhu pomohou pomoci – například telefonátem nebo tím, že pro ně přijdou. Aplikace rovněž obsahuje naprogramovaná tísňová čísla a uživatelky si mohou přidat místní nouzové linky dle své volby. Stránka na Facebooku dává mladým lidem možnost veřejně prohlásit, že na své vysoké škole a ve svém společenství nebudou tolerovat násilí.

Autory aplikace Circle of 6 jsou Deb Levine, Nancy Schwartzman, Thomas Cabus a Christine Corbett Moran. Stránka na Facebooku je na https://www.facebook.com/Circleof6.

R3

Třetí cena v hodnotě 5 000 dolarů byla udělena tvůrcům aplikace R3, která pomáhá zdravotníkům odhalovat oběti domácího násilí a zajistit jim pomoc. Pouze 10 procent lékařů pravidelně vyšetřuje na přítomnost domácího násilí, zčásti proto, že jim chybí vyšetřovací nástroj založený na důkazech a nevědí co dělat, pokud by rozpoznali potřebu pomoci. Aplikace R3 dává poskytovatelům zdravotní péče soubor čtyř otázek, které prokazatelně odhalují oběti zneužívání.  Automatická bodovací funkce odkazuje na doporučené postupy na základě pacientova bodového výsledku a vyhledávač zdrojů využívající metody geolokace ukazuje místní poskytovatele služeb pro oběti domácího násilí. Aplikace také odkazuje na další zdroje a informace, včetně videí a doporučeného postupu.

Členy týmu R3 jsou Carol Wick, Carlos Carbonell, Min Sun Kim a Taylor Robertson. Ukázka je k dispozici na YouTube na http://youtu.be/Gwz5yhWE6Ew.

HealtheSAVE

Čtvrté místo a odměnu ve výši 2 500 dolarů získal tým HealtheSAVE, jehož cílem je pomáhat zdravotníkům lépe rozpoznávat pacienty, kteří zažili násilí, hovořit s nimi o jejich zážitcích a odkazovat je na příslušné služby. Tato skupina vytváří webové stránky, které budou spojené se sociálními médii a mobilní aplikací. Tyto nástroje poučí poskytovatele o začlenění prevence násilí do zdravotní péče a dají jim k ruce potřebné odkazy a zdroje. HealtheSAVE rovněž poskytne informační letáky a nástroje k poučení pacientů o zneužívání, jejich právech a zdrojích pomoci a bude financovat další vzdělávání a školení pro poskytovatele. Tvůrci HealtheSAVE navrhují své produkty tak, aby byly využitelné i pro mezinárodní uživatele, neboť poskytují odkazy na celosvětové zdroje a navrhují nástroje tak, aby fungovaly napříč širokým spektrem platforem a poskytovatelů.

HealtheSAVE vytvářejí Elliott Schulman, Anna Hohler, Kathy Franchek-Roa, James Manousos, David Corwin a Amy Wallace.

Soutěž „Konec násilí s domácími aplikacemi“ vznikla z workshopu (www.iom.edu/mpreventviolence) uspořádaného Fórem pro globální prevenci násilí IOM, na němž účastníci diskutovali o využití tradičních a nových médií k prevenci domácího násilí. Fórum usiluje o omezení násilí po celém světě tím, že prosazuje výzkum ochranných opatření a rizikových faktorů a podporuje preventivní snahy i dialog a výměnu názorů mezi odborníky ze všech oblastí prevence násilí. Avon Nadace pro ženy, která uděluje granty na budování povědomí, vzdělávání a zlepšování preventivních programů a přímých služeb k zamezování domácího a genderového násilí, poskytla soutěži štědrou podporu.

„Lékařský institut a Avon Nadace pro ženy vypsaly tuto soutěž s vědomím obrovského potenciálu technologií, jakými jsou sociální média a mobilní aplikace, při snižování celosvětového utrpení způsobeného domácím násilím,“ uvedl předseda IOM Harvey V. Fineberg. „Jsme nadšeni úrovní kreativity vítězných produktů, které mohou zneužívaným osobám skutečně změnit život.“

„Hlavním principem programu „Postavte se domácímu násilí“ Avon Nadace pro ženy je podpora účinné komunikace a technických inovací, které umožňují jednotlivcům podnikat kroky ke změně chování a postojů přispívajících k páchání násilí na ženách,“ uvedl předseda Avon Nadace pro ženy Carol Kurzig. „Oceňujeme výherce za vytvoření těchto inovativních digitálních nástrojů, které pomáhají zajišťovat bezpečnost žen a dětí.“

Americký Lékařský institut (Institute of Medicine) byl založen v roce 1970 v rámci Národní akademie věd a poskytuje objektivní, na důkazech založená doporučení politikům, lékařům a zdravotníkům, soukromému sektoru a veřejnosti. Lékařský institut společně s Národní akademií věd, Národní technickou akademií a Národní radou pro výzkum tvoří soukromé, neziskové Národní akademie. Další informace jsou k dispozici na http://national-academies.org nebo http://iom.edu.

Společnost Avon a Nadace Avon pro ženy, největší světová firemní charitativní organizace zaměřená na ženskou problematiku, spustily v roce 2004 program „Mluvme spolu o domácím násilí“ (Speak Out Against Domestic Violence) podporující informační, vzdělávací a preventivní projekty v oblasti domácího násilí i přímé služby pro oběti a jejich rodiny. Ke konci roku 2012 Avon po celém světě věnoval téměř 50 milionů dolarů na podporu osvěty, vzdělávání, přímých služeb a preventivních programů zaměřených na omezování domácího a genderového násilí. Společnost Avon podporuje úsilí o zamezení násilí na ženách v téměř 50 zemích prostřednictvím finančních prostředků získaných z prodeje speciálních výrobků a osvětových akcí a informací, jež rozšiřuje více než 6 milionů nezávislých reprezentantů společnosti Avonu po celém světě.

Proběhl již druhý workshop pro studenty středních škol

20. listopadu proběhl již druhý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem ve spolupráci s Avon Cosmetics a Informačním centrem OSN v Praze. Tentokrát jsme jeli do Českých Budějovic, kde se workshopu, zúčastnilo rovných 100 studentů a studentek zdejšího gymnázia. Jednalo se o žáky druhého a třetího ročníku vyššího stupně gymnázia. Zapojení studentů, především druhého ročníku, bylo až překvapivé.

I hodnocení workshopu studenty bylo velice příjemné. 71 žáků považovalo seminář za přínosný a srozumitelný. Největší část účastníků zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problém se svým přítelem, který se k ní chová násilně. Nad filmem se rozvinula živá diskuse, ve které jsme se bavili i o hranicích zdravé a chorobné žárlivosti, Kde se tato hranice nachází? Kdy je mírné žárlení příjemné, a kdy již obtěžující? To zjistíte na dalším workshopu, který se bude konat v lednu v Plzni!

Na závěr setkání jsme rozdali studentům dotazník zaměřený na jeho hodnocení. Studenti mimo věcné hodnocení (srozumitelnost a přínos workshopu) navrhovali oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Děkujeme za tyto tipy!

Rádi bychom se vyjádřili k jedné anonymní otázce, kde se student či studentka podivuje nad chováním násilné osoby s psychopatickými rysy: „Proč to nějaký patologicky nemocný agresor dělá? Co ho k tomu vede?“. Abychom mohli odpovědět tento dotaz, musíme se stručně vyjádřit k typologii násilníků. Ta není jasně stanovená. Autoři rozdělují agresory do skupin dle různých kritérií. Pokud se tedy zaměříme na motivy násilné osoby, můžeme použít typologii, kterou uvedly autorky K. Macková, Z. Bednářová a H. Prokešová:

TYP NÁSILNÍKA

PROJEVY

Emocionálně reaktivní typ

vysoká impulzivita, neschopnost ovládat své pocity, snadno se nechá vyprovokovat, agrese je namířena proti komukoli

Instrumentální typ

násilí je namířeno pouze vůči partnerce

Násilník nadměrně kontrolující své agresivní impulsy

potlačuje otevřené agresivní projevy, za určitých okolností však vybuchne a chová se agresivně. Za své chování se pak stydí a omlouvá se

Násilník, pociťující potěšení z krutosti

osobnost s psychopatickými rysy

Zaměřme se na poslední typ násilníka a to osobnost s psychopatickými rysy. Tím si zároveň odpovíme na otázku. Protože ho to těší. Autorky J. Voňková a I. Spoustová popisují ve své knize, že povahové rysy násilné osoby se mnohdy blíží k anamnéze při poruše osobnosti. Tito lidé jsou egocentričtí, necítí pocity viny či studu, manipulují druhými. Jedná se často o vysoce inteligentní lidi, kteří vedou dvojí život. Na venek jsou šarmantní a okouzlující, úspěšní a společenští. Doma se z nich stává člověk, kterému chybí schopnost empatie (nedokáže se vcítit do druhého člověka), tolerance. Pohrdá slabšími osobnostmi, apod.

Použité zdroje:

  1. BEDNÁŘOVÁ, Z., MACKOVÁ, K., PROKEŠOVÁ, H. Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006, ISBN 80–86878-50–3
  2. VOŇKOVÁ J., SPOUSTOVÁ I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: proFem 2008, ISBN 978-80-903626-7-3