Novinky

Známé osobnosti pokřtily novou knihu „V dobrém i zlém a ještě horším“

Topmodelka a ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí Daniela Peštová, herečka a tvář Avonu pro rok 2012 Alžbeta Stanková, spisovatelka Tamara Heribanová, ředitelka centra Acorus Zdena Zuzana Bednářová, novinářka Marcela Průchová a zpěvačka se zkušeností domácího násilí Eva Hurichová. Všechny tyto dámy včera pokřtily za účasti moderátorky Evy Decastelo novou knihu pravdivých a šokujících příběhů „V dobrém i zlém a ještě horším“.

Kniha je v prodeji od 13. listopadu v síti knihkupectví Neoluxor, u Avon Ladies pod objednacím číslem 9105 8 a online v Modrém obchodě.

Avon proti domácímu násilí a Daniela Peštová představují knihu příběhů ženské síly

Desítky žen z celé České republiky nám poslaly své pravdivé životní příběhy. Příběhy, ve kterých si prošly peklem. Vybrali jsme ty nejinspirativnější a nejsilnější z nich, a tak vznikla kniha o ženské síle „V dobrém i zlém a ještě horším“. Finanční prostředky získané prodejem knihy poputují na konto projektu Avon proti domácímu násilí, aby pomáhaly obětem domácího násilí.

Na přípravě knihy se podílela světová topmodelka, moderátorka a ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí Daniela Peštová, která s Avonem spolupracuje už od roku 2008. „Jestli máme všichni nějaká práva, pak bychom měli mít i určité povinnosti. A pomáhat druhým by měla být jednou z nich,” apeluje Daniela Peštová.

„Přemýšleli jsme nad tím, jaký projekt bude v oblasti prevence domácího násilí nejužitečnější. Rozhodli jsme se pro knihu se skutečnými příběhy. Ženy, které procházejí těžkou životní zkouškou, si díky ní opět mohou uvědomit, že mají právo na vlastní rozhodnutí i svou čest,“ řekla manažerka PR a reklamy společnosti Avon Cosmetics Alena Pytlíčková a dodala: „Ráda bych touto cestou poděkovala všem ženám, které s námi sdílely své životní cesty. Věřím, že jim sepsání jejich příběhu pomohlo udělat tlustou čáru za minulostí.“

V knize se nachází dvacítka příběhů. Jeden z nich zpracovala česká novinářka Marcela Průchová, dalších se ujmuly například známé slovenské spisovatelky Denisa Fulmeková, Tamara Heribanová a Petra Nagyová-Džerengová i další autoři. Na dvou rozhovorech, které se podrobně věnují násilí na ženách, spolupracovala populární česká novinářka a moderátorka Michaela Jílková. Knihu zakončují praktické informace a důležité kontakty.

Kniha je v prodeji od úterý 13. listopadu v knihkupectvích Neoluxor. V této době již bude možné knihu objednat také přes Avon katalog a online na www.avonprotidomacimunasili.cz. Její cena je 300 Kč a celý výtěžek bude věnován na podporu konkrétních charitativních aktivit v České republice.

Exkluzivními partnery projektu jsou vydavatelství Sanoma Media Praha a síť knihkupectví Neoluxor.

Exkluzivní předobjednávka: Uvádíme knihu příběhů, ve kterých si ženy prošly peklem

Desítky žen z celé České republiky nám poslaly své pravdivé životní příběhy. Příběhy, ve kterých si prošly peklem. Vybrali jsme ty nejinspirativnější a nejsilnější z nich, a tak vznikla kniha o ženské síle „V dobrém i zlém a ještě horším“. Finanční prostředky získané prodejem knihy poputují na konto projektu Avon proti domácímu násilí, aby pomáhaly obětem domácího násilí.
Knihu můžete v rámci exkluzivní předobjednávky zakoupit u své Avon Lady/Gentlemana nebo na e-shopu za cenu 300 Kč.
Více již brzy!

Kniha „V dobrém i zlém a ještě horším“
200 stran
300 Kč
9105 8

 

Představujeme nové Náušnice Odhodlání

V kampani 15 představujeme nový symbol boje proti domácímu násilí – Náušnice Odhodlání. Tyto elegantní náušnice si můžete objednat buď přes Avon katalog nebo ihned online v našem charitativním Modrém obchodě. Máte už Náhrdelník Odhodlání s přívěskem? Pořiďte si i náušnice a budete mít celý set!

Náušnice jsou v prodeji za 150 Kč a celý výtěžek z jejich prodeje putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto prostředkům podporujeme konkrétní charitativní projekty v rámci boje proti násilí na ženách.

Náušnice Odhodlání
Rozměry: 2 x 1,5 cm
150 Kč
3935 3

Koupit / darovat hned

Spouštíme novou sekci věnovanou workshopům

Právě dnes jsme spustili novou sekci na webu, která je věnovaná preventivním workshopům pro studenty. Workshopy jsou putovní a projdou 9 městy ČR během 1 roku. Tento preventivní program usiluje o „výchovu“ studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu. Workshop je koncipován společně s výstavou „Řekněte NE násilí na ženách“ (http://www.create4theun.eu), kterou pořádá zastoupení OSN v Praze. Ambasadorkou workshopů je Daniela Peštová, která je tváří kampaně AVON proti domácímu násilí.

V rámci preventivního workshopu bude část věnována násilí na ženách ve světě z pohledu Organizace spojených národů a druhá část bude zaměřena na fenomén domácího násilí. Jak rozpoznat varovné signály, jaké jsou mýty v oblasti domácího násilí, jak postupovat, když se dozvíme, že v našem okolí k násilí dochází apod. Na závěr vyhlásíme soutěž pro studenty/-tky Vašich škol. Cílem soutěže bude vytvořit sociální reklamu na téma domácího násilí. Z vítězných prací bude v Praze uspořádaná výstava v červnu 2013 a zároveň proběhne závěrečné setkání vítězných 5 prací z každého města, které postoupí do užšího kola. Zde odborná porota (složená ze zástupkyň proFem o.p.s., AVON Cosmetics ČR a zastoupení OSN v Praze) vyberou nejlepší nápad a udělí první až třetí místo. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Novou rubriku budeme průběžně aktualizovat a doplňovat termíny kování workshopů v jednotlivých městech. Chcete přihlásit své žáky? Využijte kontaktní formulář.

Více informací najdete na www.avonprotidomácimunasili.cz/workshopy.

Vážná hudba pomohla obětem domácího násilí

V úterý 2. října 2012 se konal v sále kina Lucerna benefiční koncert Pražské komorní filharmonie pro občanské sdružení Acorus, které poskytuje komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Koncert se konal u příležitosti 15. výročí založení občanského sdružení Acorus. Výtěžek z něj bude použit na zlepšení podmínek obětí domácího násilí, které musely odejít ze svého domova do azylového domu. Akci zaštítila společnost Avon Cosmetics v rámci projektu „Avon proti domácímu násilí“. Večera se zúčastnila také  ambasadorka projektu a světová topmodelka Daniela Peštová a Cristina Velozo, manželka ministra Velvyslanectví Portugalské republiky.

Na programu byla díla Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Ondřeje Kukala. Úžasnou atmosféru dotvářel zcela profesionální výkon Pražské komorní filharmonie, včetně sólistky Ludmily Peterkové. Koncert moderovala paní Kristýna Frejová, známá herečka a moderátorka.

Svou účastí na benefičním koncertu podpořilo oběti domácího násilí 340 návštěvníků. „Jsem ráda, že tolika lidem není lhostejný osud týraných žen a dětí a že přišli podpořit dobrou věc,“ řekla Zdena Zuzana Bednářová, ředitelka Acorusu. „Velmi si vážím také Pražské komorní filharmonie, která mistrně koncert uspořádala. A také firmy Avon Cosmetics, která podpořila tuto akci finančně. Oběma patří můj velký dík.“

Benefiční koncert ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií odstartoval veřejnou sbírku, která bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Sbírka bude součástí tří podzimních koncertů Pražské komorní filharmonie, které se uskuteční 21. října, 11. a 23. listopadu 2012 v pražském Rudolfinu.

Kolik stojí stát domácí násilí? 1,3 miliardy korun ročně

Předseda Senátu Milan Štěch ve spolupráci s  proFem o.p.s. uspořádali dne 2.10.2012 v Jednacím sále Senátu mezinárodní konferenci, která představila problematiku domácího násilí z jiné perspektivy. Na této konferenci byla představena první studie v České republice, ve které jsou konkrétně vyčísleny náklady této oblasti za rok 2010. V době škrtů ve státním rozpočtu a zavádění úsporných balíčků i v oblasti sociální sféry se toto řešení, jak se ukazuje, zdá být kontraproduktivní. Investuje-li stát více finančních prostředků do prevence sociálně patologických jevů, tím tedy i do oblasti domácího násilí, dojde na druhé straně ke snížení negativních dopadů těchto jevů na společnost, což vede v důsledku ke snížení ekonomických nákladů na danou oblast.

Ve studii byly identifikovány nejvyšší náklady ve zdravotnictví jako důsledek ošetřování obětí domácího násilí. Druhou nejnákladnější oblastí je justice, kde je odhadováno, že až jedna třetina rozvodů je spojena s domácím násilím. Třetí oblastí z hlediska výše nákladů je oblast podpory v nezaměstnanosti.

Významnou částkou nákladů jsou příspěvky státu, krajů i soukromých subjektů poskytovatelům sociálních služeb, které se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí.

Policie řeší pouze nejzávažnější případy, a proto její náklady tvoří relativně malou částku z celkových ekonomických dopadů domácího násilí.

Studie potvrzuje, že tak, jak je domácí násilí skrytým problémem i jeho nejvyšší náklady jsou ukryty v nákladech na poskytnutou lékařskou péči, řešení případů soudní cestou a poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Domácí násilí zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života obětí a má významné lidské a emocionální náklady, jejichž zahrnutím je možné získat realistický obraz o devastujících dopadech na společnost. Tyto náklady tvoří násobky čistě ekonomických dopadů.

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ

Oblasti nákladů

v miliónech Kč

Dotace na poskytování sociálních služeb

                      190,40 Kč

Policie

                        32,30 Kč

Státní zastupitelství

                          7,70 Kč

Soudy – civilní řízení a trestní řízení

                      314,20 Kč

Přestupkové řízení

                          1,90 Kč

Podpora v nezaměstnanosti

                      210,20 Kč

Nemocenské

                        25,60 Kč

Zdravotnictví

                      545,90 Kč

Celkem náklady

                  1 328,20 Kč

Úplnou představu o významnosti a dopadu domácího násilí na společnost je možné získat, pokud do nákladů zahrneme i lidské a emocionální náklady, které jsou finančním vyjádřením strádání a utrpení prožívaného oběťmi domácího násilí.

Proto doporučujeme vypracování a zavedení způsobu jednotného sledování výskytu domácího násilí a odhadování ekonomických dopadů celého spektra kriminálního nebo společensky nežádoucího jednání, které domácí násilí přináší. Na základě takových výsledků bude možné stanovovat priority a plánovat konkrétní akce pro zlepšení situace a vyhodnocovat jejich efektivitu.

Doporučujeme také investovat do zlepšování a přizpůsobování veřejných služeb, do prevence a změny mediálního obrazu problematiky domácího násilí.

Studii finančně podpořila společnost Avon Česká republika ve spolupráci s organizací Vital Voices.

Vážnou hudbou proti domácímu násilí

V úterý 2. října 2012 se od 19 hodin uskuteční benefiční koncert Pražské komorní filharmonie pro občanské sdružení Acorus. Tento koncert se bude konat v sále kina Lucerna u příležitosti 15. výročí založení občanského sdružení Acorus a výtěžek z něj poputuje na pomoc obětem domácího násilí. Akci zaštítila společnost Avon v rámci projektu Avon proti domácímu násilí. Večera se zúčastní také speciální host – ambasadorka projektu a světová topmodelka Daniela Peštová.

Těšit se můžete na zajímavý hudební program s koncertním mistrem Janem Fišerem a sólistkou a klarinetistkou Ludmilou Peterkovou. Celým večerem vás provede herečka Kristýna Frejová. K realizaci tohoto koncertu dochází díky úzké spolupráci s Pražskou komorní filharmonií a štědré podpoře generálního partnera, společnosti Avon Cosmetics, který akci financuje.

Vstupenky lze objednat online na www.pkf.cz a www.ticketpro.cz, na pokladně kina Lucerna a v kanceláři Pražské komorní filharmonie. Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na podporu služeb centra Acorus, resp. na výměnu oken v azylovém domě.

„Každoročně vždy k 25. listopadu připomíná Acorus Mezinárodní den proti násilí na ženách a svými akcemi se připojuje k uctění památky žen z celého světa, které trpěly nebo trpí jakoukoli formou násilí.“, uvedla ředitelka Acorusu Zdena Zuzana Bednářová.

„Naši nezávislí reprezentanti prodávají produkty se symbolem ležaté osmičky bez nároku na provizi a výtěžek z těchto produktů putuje na konto projektu Avon proti domácímu násilí. Díky tomu můžeme sponzorovat charitativní aktivity, jako je benefiční koncert pro sdružení Acorus, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Věříme, že tímto opět upozorníme na nutnost prevence domácího násilí a že se posuneme dále v realizaci našeho cíle – zlepšit postavení žen ve společnosti,“ dodala manažerka PR a reklamy společnosti Avon Cosmetics Alena Pytlíčková.

Benefiční koncert ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií také odstartuje veřejnou sbírku, která bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25. listopad). Sbírka bude součástí tří podzimních koncertů Pražské komorní filharmonie v novorenesanční budově Rudolfina.

Kontakt
Více informací vám poskytne:

Zdena Zuzana Bednářová
ředitelka centra Acorus
Tel.: 603 830 663
E-mail: zdena.bed@acorus.cz

Občanské sdružení Acorus
Acorus poskytuje již 15 let přímou odbornou komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité krizové pomoci (včetně ubytování ), bezpečného bydlení v azylovém domě s neveřejnou adresou a sociálně právního poradenství. Nabízené služby (kromě ubytování v azylovém domě) jsou bezplatné, v případě zájmu je možné vystupovat anonymně. Osoby ohrožené domácím násilím se mohou obrátit na ACORUS se žádostí o pomoc 24 hodin denně na telefonní nonstop linku 283 892 772.

Osoby ohrožené domácím násilím můžete také podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS ACORUS a odešlete na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, ACORUS obdrží 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz nebo www.acorus.cz.

Avon proti domácímu násilí
Avon, společnost pro ženy, je celosvětovou vedoucí společností přímého prodeje v oblasti kosmetiky s celkovou roční tržbou přesahující 11 miliard dolarů. Své výrobky prodává prostřednictvím přibližně 6,4 milionů nezávislých reprezentantů ženám ve více než 100 zemích světa. Součástí sortimentu Avonu jsou nejen kosmetické výrobky, ale také móda a výrobky pro domácnost. Mezi uznávané značky patří například Avon Color, ANEW, Skin-So-Soft, Advance Techniques či Avon Naturals. Od ledna 1991 působí společnost Avon Cosmetics také na českém trhu. Avon Cosmetics je členem AOP – Asociace osobního prodeje. Více informací o společnosti Avon a jejích produktech najdete na www.avoncosmetics.cz. V roce 2008 společnost Avon otevřela společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení. Její tváří je již 4 roky světoznámá topmodelka Daniela Peštová, která pomáhá s prevencí tohoto závažného společenského problému. Společnost Avon také využívá svoji rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly (produkty se symbolem ležaté osmičky). Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto finančním prostředkům financujeme naše charitativní aktivity.

Pražská komorní filharmonie
Vznikla v roce 1994 z podnětu dirigenta Jiřího Bělohlávka jako všestranné a dynamické těleso, hrající se skutečným zaujetím a nasazením, a rychle se etablovala jako jeden z nejprestižnějších českých orchestrů s velkým renomé v zahraničí. Vystupuje s významnými sólisty a je pravidelně zvána na prestižní světové festivaly. Orchestr mj. doprovázel M. Koženou, A. Netrebko, P. Dominga, J. Carrerase, M. Maiskyho, V. Spivakova ad. Šéfdirigentem orchestru je v současné době Jakub Hrůša. Více informací na www.pkf.cz.

Kulatý stůl na téma Mluvme spolu o ekonomických dopadech domácího násilí

Násilí na ženách je vážným společenským problémem, který neustále nabírá na intenzitě, stále před ním však velká část veřejnosti i ústavních činitelů zavírá oči.  A to i přesto, že s sebou nese velmi vysoké finanční náklady, které každoročně odčerpávají desítky milionů ze státního rozpočtu. Cílem dnešní diskuze je na tuto skutečnost poukázat a představit dílčí výsledky analýzy zabývající se ekonomickými dopady domácího násilí, kterou díky finanční podpoře Avon Cosmetics a Vital Voices připravila nezisková organizace proFem, o.p.s..

„Celá problematika domácího násilí bude vyčíslena jako výdajová položka, lze tedy předpokládat, že tato informace povede k systematičtějšímu přístupu nejen v prevenci tohoto jevu,“ tvrdí ředitelka proFemu Jitka Poláková. „Souhrnné výsledky této studie budou k dispozici v červnu tohoto roku, už nyní však mohu prozradit, že se jedná o mimořádně zajímavá čísla, která nutí k zamyšlení.“

Součástí studie je reprezentativní průzkum, který proběhl v únoru 2012. Aktuální data z průzkumu říkají, že 40 %, tj. 1 780 000 žen se v průběhu svého života stalo obětí domácího násilí. V posledním roce se obětí domácího násilí stalo 11%, tj. 490 000 žen. Oficiální dostupné statistiky policie a soudů zachycují pouze velmi malou část domácího násilí, protože policie je podle výsledků průzkumu volána pouze k 20 % případů a před soudem skončí asi 3 % všech případů domácího násilí.

Svoji společenskou zodpovědnost si uvědomuje kosmetická společnost Avon, která již několik let aktivně bojuje proti domácímu násilí a na projekty proti němu věnovala v ČR více než deset milionů korun, získaných z prodeje speciálních produktů. „Jako společnost pro ženy se nehodláme smířit s faktem, že jsou miliony žen po celém světě denně vystavovány fyzickému a psychickému násilí,“ neskrývá své rozhořčení PR manažerka Avon Cosmetics Alena Pytlíčková. „Analýza ekonomických dopadů domácího násilí, kterou s naším přispěním realizovala společnost proFem o.p.s., by měla otevřít diskuzi o legislativních změnách a vůbec o celkovém postoji k tomuto závažnému společenskému problému.“

Avon, společnost pro ženy, je celosvětovou vedoucí společností přímého prodeje v oblasti kosmetiky s celkovou roční tržbou přesahující 11 miliard dolarů a s více než 125 letou historií. Své výrobky prodává prostřednictvím přibližně 6,4 milionů nezávislých reprezentantů ženám ve více než 100 zemích světa. Součástí sortimentu Avonu jsou nejen kosmetické výrobky, ale také móda či šperky. Avon si vždy zakládal na charitativních projektech a snažil se davit ženám nejen pracovní příležitost, ale bojovat I za jejich zdraví a práva. Mezi nejstěžejnější projekty patří Avon proti rakovině prsu a Avon proti domácímu násilí, Avon se rovněž věnuje záchraně deštného pralesa projektem Hello Green Tomorrow.

proFemo.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména  na potírání násilí na ženách a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem „AdvoCats for Women“, který poskytuje ženám-obětem domácího násilí bezplatnou právní pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací nejen s tématikou domácí násilí. Více informací na: www.profem.cz

ACORUS má vlastní DMS

Od dubna můžete přispět zasláním DMS na provoz nonstop poradenské linky a poradny občanského sdružení ACORUS, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Na této lince zajišťují nepřetržitý provoz speciálně proškolení odborní pracovníci, kteří jsou schopni poskytnout základní sociální poradenství a pomoci v krizové situaci.

Jednorázová podpora

Chcete-li poradenskou linku ACORUSu podpořit jednorázově, napište zprávu ve tvaru DMS ACORUS a odešlete na telefonní číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ACORUS jako příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. O platbě budete informováni potvrzující SMS.

DMS Roční podpora

Kromě jednoduché DMS můžete jednorázově svolit k pravidelnému zasílání DMS Roční podpora. Ta zajistí automatické odeslání vaší DMS každý měsíc po dobu jednoho roku. O této pravidelné platbě budete informováni potvrzující SMS. Napište zprávu ve tvaru DMS ROK ACORUS a odešlete na telefonní číslo 87777. Cena měsíční DMS je 30 Kč, ACORUS jako příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Více informací naleznete na www.acorus.cz a www.darcovskasms.cz

Kontakt pro více informací:
Mgr. Zdena Bednářová
předsedkyně Acorus, o. s.
Kontakt: zdena.bed@acorus.cz
Tel.: 603 830 663
www.acorus.cz
Nonstop telefon: 283 892 772