Jak mohu pomoci?

Snažte se co nejvíce dozvědět o problému násilí v rodině a o možnostech pro jeho oběti. Povzbuzujte ženu postiženou násilím, aby o násilí hovořila. Poslouchejte ji, když hovoří o tom, že jí partner ubližuje, věřte jí a neobviňujte ji. Přesvědčte ji, že na násilí nenese žádnou vinu a že je jednou z mnoha žen, kterým jejich partner ubližuje. Povězte jí, že je nebezpečné ignorovat násilí a že za násilí je zodpovědný výlučně jeho pachatel. Násilí není možné ničím vyprovokovat a ničím ospravedlnit.

Mluvte s ní o různých možnostech, jak změnit její situaci, i o důsledcích těchto změn. Pomozte jí, aby se rozhodla, ale nenuťte ji do toho. Podporujte ji, ať se rozhodne jakkoli. Povězte jí, že nikdo nemůže problém násilí zvládnout sám, a pomozte jí vyhledat odbornou pomoc.
Potvrďte jí, že její myšlenky, pocity a chování jsou pochopitelné a normální.

Doprovázejte ji, když potřebuje oporu, např. na úřadech a institucích. Pomozte jí s péčí o děti a při zvládání věcí každodenního života. Pomozte jí připravit „krizový plán“, resp. „únikový plán“, pomozte jí nalézt bezpečné místo, kam se může v případě potřeby s dětmi uchýlit. Nekonfrontujte se s jejím násilnickým partnerem.

Řekněte jí, aby odmítla i snahy blízkých o konfrontaci s ním a raději vyhledala odbornou pomoc na NONSTOP lince Acorus 283 892 772.

Nechovejte se lhostejně, neboť vaše lhostejnost umožňuje jiným páchat násilí. Postavte se násilí.

Podpořte nás!

Avon bojuje za zpráva žen v České republice, ale také po celém světě. Chcete podpořit projekt Avon proti domácímu násilí? Více se dozvíte na stránce Chci projekt podpořit.