Násilník a oběť

Násilníci obvykle nejsou na první pohled rozpoznatelná „monstra“. Nejsou to cizinci. Jsou to manželé a partneři, dobří otcové dětí. Domácího násilí se dopouštějí ve stejné míře muži vzdělaní, movití, společensky uznávaní, jako i muži bez vzdělání a majetku.

Mezi oběťmi domácího násilí jsou zastoupeny všechny vzdělanostní a ekonomické kategorie žen stejně jako v běžné populaci. Nejčastěji se ovšem uvádí věk kolem 35 let. Většina žen-obětí žije v manželském svazku a převládá první manželství.

Proč většina případů domácího násilí zůstává utajená?

Ženy se často mylně domnívají, že násilí vyprovokovali vlastním jednáním.

Vztah mezi obětí a násilníkem je charakteristický připoutáním, závislostí oběti na násilníkovi. Jedním ze znaků tohoto specifického vztahu je loajalita k násilníkovi, snaha chránit ho, a dokonce soucit a „spolupráce“ s ním.

Týrané ženy jsou nejvíce ohroženy poté, když projeví snahu opustit týrajícího partnera.

Ženy nehlásí násilí, které se odehrává v jejich domácnosti, zejména z následujících důvodů:

 • pocit hanby
 • obava o své bezpečí
 • obava o bezpečí dětí
 • strach z rozpadu rodiny
 • strach z publicity
 • poškození pověsti
 • výčitky svědomí
 • finanční/citová závislost na partnerovi
 • závislost dětí na partnerovi
 • strach z nejistoty
 • nedostatek informací, kde hledat pomoc
 • neochota zopakovat a psychicky tak znova prožít nepříjemný incident a rozebírat ho před soudem
 • nedůvěra ve veřejné instituce