Potřebuji pomoc!

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých stali oběťmi domácího násilí, doporučujeme, abyste okamžitě vyhledali odbornou pomoc u partnera projektu AVON PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ.

 

ACORUS NONSTOP LINKA: 283 892 772

 

Pokud dojde k napadení opakovaně:

 • zavolejte policii – domácí násilí je trestný čin a policie je povinná na tísňové volání zareagovat a zasáhnout
 • vyhledejte lékařské ošetření – požádejte o vystavení lékařské zprávy, ve které bude uvedeno, kdo vám zranění způsobil, a popsány jeho následky
 • udělejte si fotodokumentaci – viditelné známky napadení, a to tělesná poranění i hmotné škody
 • kontaktujte odborné pracoviště – požádejte o pomoc při dalším řešení vaší situace.

Pokud jste se rozhodli odejít z domácnosti, kde žijete s násilnickou osobou, vezměte si s sebou tyto důležité doklady nebo alespoň jejich kopie:

 • občanský průkaz, pas (i vašich dětí)
 • rodný list (i vašich dětí)
 • řidičský průkaz a technický průkaz od auta
 • oddací list
 • doklady k bankovním účtům, vkladní knížky, životní pojištění…
 • kartu pojištěnce (i vašich dětí)
 • nájemní smlouvu od bytu
 • doklady o vašem podílu na společném majetku (byt, dům)
 • vaše peníze
 • cenné věci, které jsou vaším majetkem
 • potřebné léky a lékařské recepty (i pro vaše děti)
 • zdravotní pomůcky (brýle)
 • klíče
 • mobilní telefon nebo důležitá telefonní čísla
 • doklady o školní docházce
 • oblíbenou hračku vašich dětí