Aktivity projektu

Projekt Avon proti domácímu násilí se angažuje v několika oblastech našeho života a zaměřuje se především na rozšíření povědomí o tomto problému a jeho prevenci. Společnost Avon spolupracuje s několika neziskovými organizacemi a společně přicházejí s nejrůznějšími projekty.

  • Prodej symbolů – Společnost Avon využívá svojí rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly. Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto finančním prostředkům financujeme naše charitativní aktivity. Koupit symboly
  • Mediální kampaň – V roce 2008 Avon spustil kampaň Avon proti domácímu násilí, která bourala dosavadní tabu, která o tomto problému ve společnosti panovala. Kampaň pokračovala také v roce 2009. Do kampaně se tehdy zapojila nejen topmodelka Daniela Peštová, ale také Adriana Sklenaříková, taktéž modelka ze Slovenska. Kampaň probíhala v televizi, v tištěných médiích, na billboardech a na internetu. Formou infoletáků, různých brožur a díky spolupráci s českými médii kampaň probíhá dodnes. Avon také organizuje tiskové konference “Mluvme spolu o domácím násilí”, kterých se účastní média, politici i odborníci a společně debatují nad problematikou násilí páchaného na ženách. Přečíst více
  • Non-stop linka  – Avon si dobře uvědomuje, že domácí násilí je citlivý a složitý problém. Proto ve spolupráci se sdružením Acorus spolufinancujeme provoz non-stop linky 283 892 772, na kterou se může každý obrátit a poradit se ve složité životní situaci, ať už se to týká bezprostředně jeho nebo někoho blízkého.
  • Preventivní programy – Iniciativa Avon proti domácímu násilí se snaží upozorňovat na důležitost prevence v problematice domácího násilí. Například v roce 2012 odstartoval projekt preventivních workshopů za účasti odborníků. Tento projekt odstartoval na konci roku, je zaměřený na mladé lidi a organizuje ho konzultační středisko proFem. Projekt probíhá v několika městech České republiky. Přečíst více
  • Spojení charity a kultury – S charitativními projekty společnosti Avon se můžete setkat také při pořádání kulturních a společenských událostí. V roce 2012 jsme spolupracovali například s Pražskou komorní filharmonií při konání benefičního koncertu.
  • Financování výzkumu – V roce 2011 Avon financoval první analýzu svého druhu u nás, která zkoumá ekonomické dopady domácího násilí. Výsledky této velké studie byly představevy na podzim 2012 za účasti médií a politiků v prostorách Senátu.
  • Publikační činnost –  Avon ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vydavatelstvím Sanoma Media připravil vydání knihy s pravdivými příběhy žen, které se setkaly s domácím násilím. Výtěžek z prodeje této knihy poputuje na konto Avon proti domácímu násilí. Přečíst více