Partnerské organizace

Acorus

Acorus je občanské sdružení provozující Psychosociální centrum Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Poskytované služby respektují lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek služeb, podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb azylového domu, sociálního poradenství a krizové pomoci. Acorus zabezpečuje nezbytnou psychickou podporu (terapeutické skupiny, individuální sezení s terapeutkami), právní pomoc (konzultace s advokátkou), podporu pro uplatnění nároků na sociální dávky (informace o zákonných nárocích), fyzickou ochranu před násilnou osobou (prostřednictvím stálé služby v azylovém domě a spoluprací s policií), podporu ve snaze zlepšit komunikaci matky s dítětem (videotrénink interakcí, dětské masáže).

“Naše spolupráce s projektem Avonu již přinesla konkrétní výsledky, a my jsme tak mohli pomoci více ženám vykročit z bludného kruhu domácího násilí. Jsme proto rádi, že se společně podílíme i v tomto roce na další kampani, která je zaměřena na nefyzické formy domácího násilí. Ty jsou totiž stejně závažné a zanechávají stejně hluboké jizvy jako násilí fyzické. Doufáme, že tato kampaň pomůže ženám uvědomit si závažnost jejich situace a hlavně že jim nabídne pomocnou ruku, pokud se rozhodnou k řešení,” Říká Mgr. Zdena Bednářová, předsedkyně občanského sdružení Acorus a ředitelka psychosociálního centra

Více na www.acorus.cz

proFem

proFem o.p.s. se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V oblasti ženských lidských práv a násilí na ženách se věnuje politickému lobbyingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem domácího násilí. Právní poradna obětem domácího násilí je v provozu na čísle 608 22 22 77. V současné době se proFem zaměřuje především na právní poradenství ženám, které se setkaly s domácím násilím.

Více na www.profem.cz