Vznik a cíle projektu

Vznik projektu

Společnost AVON se na celém světě věnuje nejen péči o krásu, ale i  zlepšení postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životních podmínek. V zemích, kde AVON působí, se zapojuje do různých charitativních projektů. V České republice pomáhá od roku 1997 v prevenci proti rakovině prsu svým charitativním projektem AVON proti rakovině prsu.

V roce 2008 se společnost Avon rozhodla rozšířit své charitativní aktivity ve střední a východní Evropě. Otevírá společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení.

Za poměrně krátkou dobu se podařilo téměř zpětinásobit počet telefonátů na nonstop linku občanského sdružení ACORUS, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Rovněž odborné poradny zaznamenaly 3,5 krát větší návštěvnost, než tomu bylo ve stejném období v roce 2007. Další fáze projektu, která odstartovala v lednu 2009, se zaměřuje na nefyzické formy domácího násilí.

Charitativní projekt, AVON proti domácímu násilí, vznikl proto, aby ukázal mnoha ženám cestu ze složité životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti o problematice domácího násilí páchaného na ženách.

Avon považuje za potřebné upozornit na tento fakt a pozitivně využít svého postavení ve prospěch tisíců žen v naší zemi. Chce se ženami o domácím násilí mluvit a vysvětlit jim, že i v tak těžké situaci mají možnost volby.

Naplnit cíle projektu pomohou také česká ambasadorka projektu Daniela Peštová. Na celosvětovém poli potom za práva žen bojuje Reese Witherspoon. Více o nich se dozvíte zde.

Součástí projektu je i získávání finančních prostředků na podporu konkrétních projektů zaměřených na boj proti domácímu násilí prodejem speciálních symbolů. Věříme, že šířením osvěty, prodejem speciálních symbolu a společným úsilím se nám podaří pomáhat ženám, které to potřebují.

Kampaň Avon proti domácímu násilí neustále pokračuje. V roce 2012 Avon ve spolupráci se sdružením proFem představil analýzu, která byla první svého druhu u nás a která popisuje ekonomické dopady domácího násilí, které do této chvíle žádný jiný subjekt nezkoumal. Avon a proFem se také více zaměřují na prevenci násilí páchaného na ženách a společně připravují projekt putovních vzdělávacích workshopů. Kromě toho Avon také ve spolupráci s vydavatelstvím Sanoma Media připravuje vydání knihy na téma domácího násilí a výtěžek z jejího prodeje poputuje na konto projektu Avon proti domácímu násilí.

Cíle projektu

  1. Zlepšit postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životní podmínky.
  2. Zlepšit informovanost o problematice domácího násilí páchaného na ženách.
  3. Prodejem speciálních symbolů získávat finanční prostředky na podporu konkrétních projektů zaměřených na boj proti domácímu násilí v České republice.
  4. Spolupracovat s neziskovými organizacemi, odborníky, kteří jsou kompetentní k řešení jednotlivých problémů.
  5. Při osobní konfrontaci se situací týkající se domácího násilí pomáhat doporučením odborné pomoci u partnerů projektu.