O workshopech

Domácí násilí je důležitý společenský problém a bohužel také často přehlížený. Proto jsme se rozhodli přijít s preventivními workshopy, které jsou zaměřené na prevenci tohoto patologického jevu. Odborné přednášky jsou určené pro studenty středních škol, ale může se jich zúčastnit také veřejnost. Odborné workshopy startují v říjnu 2012 a během jednoho roku navštíví 9 měst České republiky.

Preventivní program workshopů „Mluvme spolu o domácím násilí“ usiluje o výchovu studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevů. Důraz je kladen hlavně na rozpoznání tohoto fenoménu s doporučenými návody.  Workshop je koncipován společně s výstavou „NE násilí na ženách“, kterou pořádá zastoupení OSN v Praze. V rámci preventivního workshopu bude část věnována násilí na ženách z pohledu Organizace spojených národů a problematiky domácího násilí v ČR.

Témata, kterým se na workshopech věnujeme:

  1. Co je a co není domácí násilí
  2. Formy, podoby, specifika
  3. Proč to dovolí, proč ho neopustí, proč to dělají, se vztekem se dá pracovat.
  4. Mýty
  5. Varovné signály
  6. Bezpečnostní plán
  7. Jak pomoci kamarádce/-ovi
  8. Kde hledat pomoc
  9. Diskuse

Putovní workshopy pořádá nezisková organizace proFem za podpory společnosti Avon v rámci projektu Avon proti domácímu násilí. Výstavu pořádá Informační centrum OSN v Praze a Evropská komise.