Aktuality

Tým „Mluvme spolu o domácím násilí“ zamířil do Litoměřic

21. května proběhly dvě preventivní přednášky na Gymnáziu J. Jungmanna v Litoměřicích, kterých se zúčastnilo celkem 88 studentů/-ek 2. a 3. ročníku. Obě přednášky byly velmi příjemné, studenti/-ky diskutovali a projevovali o témata zájem, což pro nás bylo velmi obohacující. Zvláště pak zájem o téma výchovy dětíJ.

Studenti/-ky hodnotili přednášku ve většině jako přínosnou a srozumitelnou. Nejvíce je zaujal promítaný film, cyklus domácího násilí, typy násilníků. Dále jako nejvíce přínosné hodnotili informace, na koho je možné se obrátit o pomoc, jaké jsou pomáhající instituce a co je to institut vykázání.

Několika studentům/-kám chybělo více informací o násilí na mužích, dětech, sexuálním násilí. Cílem této preventivní přednášky je seznámit všeobecně s tématem domácího násilí. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze 2 vyučovací hodiny, je těžké podrobněji zahrnout výše zmíněné oblasti. Bohužel jsme se nemohly všem těmto tématům věnovat více, než daný čas. Důležité pro nás ale je, že jsme i tyto oblasti zmínily a studenty/-ky informovaly alespoň takto. Podobně je tomu i s tématem kyberšikany. Naše přednáška se tomuto tématu nevěnuje, ale máme za to, že kyberšikana by zasluhovala samostatnou přednášku s odborníkem na kyberšikanu.

Děkujeme všem studentům, kteří se preventivní přednášky zúčastnili. Jsme rády, že jsme mohly navštívit Litoměřice a budeme se těšit příště na viděnou.

Děkujeme také za vyplněné dotazníky a zpětné vazby!

 

Dotaz od studenta/ky: Není zmiňování příkladů neprofesionální?

Není. Pokud je zachována anonymita klientů a klientek, která být zachována musí a je, tak to neprofesionální není. Příklady z praxe zmiňujeme proto, aby se studenti dozvěděli, jak domácí násilí v reálu probíhá, jak vypadá a kdo ho páchá. Jenom tak se o této problematice lze více dozvědět a my máme možnost pomoct lidem, kterých se to týká.

Dotaz od studenta/ky: K čemu nám ty informace budou?

Jak jsme řekly s kolegyní na začátku přednášky, přednáška byla preventivní, to znamená, jejím cílem bylo seznámit studenty s tématem – co to domácí násilí je, jaké jsou jeho formy a znaky, na kom je pácháno, jaké můžou být varovné signály a na co je dobré si dávat pozor. Ve spojení s tím jsme chtěly, aby se studenti/-ky zamysleli nad svými v hranice a nad hranicemi druhých, byli k těmto hranicím citliví, vnímali je a respektovali.

Avon a proFem se zaměří na násilí u mladých

Společnost Avon a nezisková organizace proFem o.p.s. opět spojily své síly a společně přicházejí s novým projektem workshopů “Mluvme spolu o domácím násilí”. Tyto workshopy proběhnou na českých středních školách v první polovině příštího roku a na základě získaných údajů vznikne unikátní studie, která se jako první svého druhu v České republice zaměří na násilí mezi mladými a názory mladých na násilí.

Charitativní projekt Avon proti domácímu násilí společnosti Avon se rozhodl finančně podpořit druhou sérii workshopů, kterou organizuje organizace proFem. Tyto workshopy proběhnou v první polovině příštího roku na středních školách v České republice a zaměří se na otázky týkající se domácího násilí a násilí mezi mladými (co je a co není domácí násilí; formy, podoby, specifika; mýty; varovné signály; jak pomoci kamarádovi/kamarádce apod.). Školy se již mohou začít do programu hlásit, a to na stránce http://www.avonprotidomacimunasili.cz/workshopy/registrace, účast je bezplatná.

Součástí workshopů bude dotazník, na základě jehož výsledků bude zpracována unikátní studie. Ta bude zkoumat nejen situaci v rodinách, ale také obecné názory studentů na domácí násilí a jejich zkušenost s násilím mezi vrstevníky a ve vztazích. Tato studie bude prezentována ve druhé polovině roku 2014.

Vybraných workshopů se opět zúčastní ambasadorka projektu Avon proti domácímu násilí Daniela Peštová. “Jsem velice ráda, že budeme s workshopy pokračovat. Věřím, že diskuze se studenty je jeden z nejefektivnějších prostředků, jaký můžeme zvolit,” uvedla. “Domácí násilí a násilí mezi mladými jsou dnes velikými tématy. Jsme potěšeni, že můžeme tyto témata znovu otěvřít a přispět tak k lepší budoucnosti všech z nás,” uvedla ředitelka organizace proFem Jitka Poláková.

První série workshopů probíhala mezi listopadem 2012 a červnem 2013. Zúčastnilo se jí téměř 400 studentů v 7 českých městech (Brno, České Budějovice, Plzeň, Most, Liberec, Praha, Beroun). Záštitu nad projektem převzalo Informační centrum OSN v Praze.

Poslední workshop proběhl v Berouně

Ve středu 28. května proběhl již osmý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem, o.p.s. ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a Avon Cosmetics. Tentokrát jsme navštívili studenty/-ky Berounské Obchodní akademie, současně Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky. Workshopu se zúčastnilo 51 studentů a studentek 2. a 3. ročníku. Zapojení studentů/-ek do diskusí bylo moc příjemné, a i nám bylo líto, že nemáme na povídání více času.

Studenti/-ky hodnotili všeobecně workshop velmi pozitivně, 50 z nich ho považovalo za přínosný a srozumitelný. Nejvíce zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problémy se svým přítelem, který se k ní chová násilně. Velký zájem také vzbudila přednáška paní Barbory Krutákové, která hovořila o násilí na ženách z celosvětového pohledu OSN, rozvinula se diskuse na téma ženské obřízky a také částečně na téma vlivu „civilizovaných“ kultur na ty „méně civilizované“. Neméně zajímavě hodnotili studenti/-ky úvodní část problematiky domácího násilí a násilí ve vztahu, tedy jaké jsou znaky a formy násilí, kde jsou pro každého z nás hranice, kým a na kom je násilí pácháno.
Děkujeme i za doporučení a za zpětnou vazbu o tom, co vám na přednášce chybělo. Většinou chyběly delší diskuse o různých typech násilí (sociální izolace, citové vydírání, ekonomické násilí, sexuální násilí). Rády bychom jen zdůraznily, že se jednalo o preventivní přednášku, tedy spíše o informování o tom, co to domácí násilí a násilí ve vztahu je, jaké má formy, jaké jsou rysy, kým a na kom je pácháno, jaké možnosti mají oběti, jak jim můžete pomoci vy, apod. V této formě přednášky není tedy bohužel v našich silách každé téma rozvinout do podrobností. Co se týče tématu kyberšikany, tak ta nebyla cílem této přednášky, ale jak už jsme zmínily, připravujeme přednášky i na toto téma.

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se zúčastnili přednášky, moc děkujeme za reakce, za otázky, za diskusi a za zpětné vazby. Poslední workshop tohoto školního roku v Berouně se opravdu moc povedl!

Studenti Gymnázia Evropská se sešli v prostorách Městské knihovny

V úterý 23. 4. 2013 proběhl již sedmý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“. Tentokrát jsme se se studenty třetího ročníku Gymnázia Evropská sešli v prostorách Městské knihovny v Praze.

Z dotazníku na zpětnou vazbu, studenti/-ky ve většině hodnotili/-y workshop za přínosný (3 velmi, 28 celkem) a srozumitelný (24 velmi, 6 celkem, spíše ne 1). Nejvíce studenty/-ky zaujaly filmové ukázky a rozbor promítaného filmu, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. Tento film byl pro studenty/-ky nejzajímavější částí přednášky, nejen kvůli otevřené diskusi nad dílčími tématy, ale i proto, že ve filmu byly dobře znázorněny formy násilí, manipulace a průběh násilného vztahu. Jednoho studenta/-ku nejvíce zaujal první blok, který byl věnován násilí na ženách ve světě z pohledu mezinárodní organizace OSN, kterou přednášela paní Barbora Krutáková z OSN.

Studenti/-ky uvedli/-y, že jim v přednášce chyběla více propracovaná práce s oběťmi a způsoby pomoci. Vzhledem k tomu, že je workshop určen studentům středních škol, zaměřujeme se především na to, jak oni/-y sami/-y mohou potenciálním obětem pomoc. Vzhledem k tomu, že nejsou odborníky na tuto problematiku, mohou nabídnout spíše psychickou podporu než odbornou pomoc. Způsob naší práce jsme tedy popisovali okrajově, aby pro studenty/-ky byly informace především prakticky použitelné v jejich reálném životě.

Jeden ze studentů uvedl, že mu zde chyběla podpora poskytovaná agresorům. Opět musím zopakovat, že se jedná o preventivní workshop. Zaměřujeme se na to, jak násilí zabránit. Práci s agresory se nevěnujeme, ale na semináři jsme zmiňovali, že existují terapeutické služby pro lidi, kteří mají problémy s agresí. Pokud se o tuto práci více zajímáte, doporučuji navštívit organizace SOS Centrum Diakonie ČCE v Praze nebo Informační a poradenské centrum Viola.

Navštívili jsme Liberec

Ve čtvrtek 21. 3. 2013 proběhl již šestý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“. Tentokrát jsme navštívili soukromou Střední odbornou školu obchodní v Liberci, workshopu se zúčastnilo 40 studentů a studentek 1. a 2. ročníku.

Z dotazníku na zpětnou vazbu, kterých se nám vrátilo bohužel pouze 25, studenti ve většině hodnotili workshop za přínosný (7 velmi, 12 celkem) a srozumitelný (10 velmi, 14 celkem). Téma nebylo vůbec zajímavé pro jednoho studenta a spíše nezajímavé pro 4 studenty. Mimo věcné hodnocení zmiňovali části, které je nejvíce zaujali. Mezi ty patří především promítaný film, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. Tento film byl pro studenty nejzajímavější částí přednášky, jednoho studenta nejvíce zaujal první blok, který byl věnován násilí na ženách ve světě z pohledu mezinárodní organizace OSN, kterou přednášela paní Barbora Krutáková z OSN.

Studenti neuvedli nic, co by jim v přednášce v rámci tématu chybělo, za což jsme velice rádi, ale neproběhla ani žádná větší diskuse, což nás na druhou stranu trochu mrzí.

V rámci projektu putuje také výstava, kterou realizuje OSN a zastoupení Evropské komise v ČR. Nyní je 14 tiskových inzerátů z této výstavy k vidění v obchodním centru Liberec Plaza a navštívit ji můžete do soboty 30. 3. 2013.

Studenty v Mostu zajímalo, jak pomoci ohroženým kamarádům

V úterý 5. 2. 2013 proběhl již pátý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“. Tentokrát jsme navštívili soukromou střední školu, workshopu se zúčastnilo 59 studentů a studentek 2. ročníku. Studenti/-ky se zapojovali/-y do diskuse nejvíce na téma, jak se má zachovat kamarád, když zjistí, že se v jeho blízkosti násilí odehrává.

Z dotazníku na zpětnou vazbu studenti/-ky ve většině hodnotili/-y workshop za celkem přínosný (37) a srozumitelný (21 velmi, 33 celkem). Vždy se však najdou studenti/-ky, kteří/-ré o dané téma nemají zájem, 7 tedy uvedlo, že workshop nebyl přínosný. Mimo věcné hodnocení zmiňovali/-y části, které je nejvíce zaujaly. Mezi ty patří především promítaný film, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. 11 studentů/-tek zaujala část věnovaná typům násilí, 3 uvedli/-y přímo násilí ve vztahu, další 3 popis sexuálního násilí. 3 studenty/-ky zaujala část přednášená Barborou Krutákovou z OSN, která popisovala násilí na ženách v celosvětovém měřítku. 2 studenti/-ky ocenili/-y část věnovanou řešení této náročné situace. V této souvislosti zde uvádíme ještě jednou odpověď na dotaz – Proč je obřízka považovaná za násilí, když se jedná o součást kulturní tradice? Ano je to součást tradice, ale anii ženy z této kultury s obřízkou nemusí souhlasit, utíkají z domovů, aby se jí vyhnuly. V rámci kultury je mnohdy obřízka prováděna proti vůli samotné ženy.

Co studentům/-kám chybělo? V naprosté většině nic. Za což jsme velice rádi. Jen v jednom dotazníku bylo uvedeno, že by student/-ka ocenil/a statistiku návštěvnosti center zaměřených na pomoc obětem domácího násilí. Ta je samozřejmě v každém zařízení jiná. Dané organizace většinou zveřejňují své statistiky na webových stránkách. Stejně tak my http://www.profem.cz/clanky/?x=2369043. Pro zajímavost ještě uvádíme výsledky výzkumu, který pro nás realizovala v únoru 2012 výzkumná společnost RS research. Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že jen za rok 2011 bylo domácím násilím postiženo 400 000 žen, z nichž se asi 11% (asi 44 000žen) svěří specializované poradně, právníkovi nebo psychologovi.

V rámci projektu putuje také výstava, kterou realizuje OSN a zastoupení Evropské komise v ČR. Nyní je 15 tiskových inzerátů z této výstavy k vidění v Dost dobré kavárně v Mostu. Navštívit ji můžete do čtvrtka 21.2.

První workshop v roce 2013 proběhl v Plzni

24. ledna proběhl již čtvrtý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a s Avon Cosmetics. Tentokrát jsme jeli do Plzně, kde se workshopu zúčastnilo 55 studentů a studentek zdejšího gymnázia. Jednalo se o žáky druhého ročníku vyššího stupně gymnázia. Některé ze studentů workshop velice zaujal a diskutovali s námi především nad problematikou vykázání násilné osoby ze společné domácnosti.

31 studentů považovalo tento workshop za přínosný, pro naprostou většinu studentů (45) byl jasný a srozumitelný. Nadpoloviční většinu účastníků (34) zaujal především promítaný příběh o Natálii a Alexovi. Jedná se o srozumitelnou ilustraci násilí ve vztahu dvou teenagerů. Pár studentů si cenilo informací o výstavě „Ne! Násilí na ženách“, kterou realizuje OSN a do pátku 1. 2. je k vidění v prostoru plzeňské Techmanie. Asi 4 studenty nejvíce zaujala část o násilí na ženách v celosvětovém měřítku, kterou přednesla Barbora Krutáková z Informačního centra OSN v Praze.

Na závěr setkání jsme rozdali studentům dotazník zaměřený na jeho hodnocení. Studenti mimo věcné hodnocení (srozumitelnost a přínos workshopu) navrhovali oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Děkujeme za tyto tipy!

Studentům na workshopu chybělo více informací o jiných typech násilí než na ženách, 8 studentů žádalo konkrétně o informace o násilí na mužích. V průběhu semináře jsme uváděli nejrůznější příklady z praxe, ty zahrnovaly i mezigenerační násilí (otce na synovi, dětí na rodičích) a uváděli jsme příklady i násilí ze strany žen na mužích. Určitě se můžeme pokusit najít více příkladů, ale bohužel z 95% se setkáváme s týranými ženami, z tohoto důvodu uvádíme také tyto kazuistiky, protože s jinými nemáme tolik zkušenosti. Nalezla jsem však zajímavou statistiku, která se zabývá právě počtem obětí z řad žen a mužů. Uváděné statistiky se velice liší a to především z důvodu rozdílného pojetí definice násilí. Pro zajímavost uvádím výsledek studie M. Strausové, která referuje o výskytu násilných konfliktů v partnerských vztazích, a kde se objevuje genderová asymetrie:

  • fyzická agrese: muži i ženy se k ní uchylují stejně často
  • psychická agrese: ženy se jí dopouštějí stejně anebo více než muži
  • sexuální agrese: muži ji uplatňují jednoznačně více než ženy
  • stalking: muži více tendují k pronásledování ex-partnerek.

Více informací na http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/.

Od pár studentů jsme dostali dotaz ohledně řešení a odchodu z násilného vztahu. Dovolte mi, abych na všechny odpověděla společně. Osoba, která žije v násilném vztahu má několik možností.

Pokud se rozhodne v násilném vztahu zůstat, zaměřujeme se s ní na zajištění bezpečí. Vytváří tzv. bezpečnostní plán, kde si stanovuje, jak postupovat v případě ohrožení. Pokud si je násilná osoba vědoma toho, že její chování není adekvátní a chce také vztah zachránit, je další možností využití služeb terapeutických center. Jen v Praze jsou již 3 střediska, která nabízí párové a skupinové terapie pro násilné osoby. Patří mezi ně SOS Centrum Diakonie ČCE v Praze, Viola, kterou provozuje příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha a terapeutické centrum Gaudia. Mimo Prahu zatím podobné služby nabízí Adra v Hradci Králové.

Druhý směr, kterým se ohrožená osoba může vydat, je opuštění násilného vztahu. Tento krok je velice náročný a je vhodné ho dobře promyslet a naplánovat. Konkrétní dotaz studentky zněl: „Jak překonat strach z násilníka a získat sílu, aby násilníka opustila?“. Na to není jednoduchá odpověď. Každá situace je individuální a v každé situaci postupuje oběť jinak.

Oba případy spojuje již výše zmiňovaný bezpečnostní plán. Jeho cílem je minimalizovat možné ohrožení oběti v případech, kdy hrozí ze strany násilné osoby riziko napadení. Tento plán se vypracovává vždy, když se ohrožená osoba rozhodne s násilnou osobou zůstat. Může se vypracovat v případě, kdy se ohrožená osoba rozhodne vztah ukončit a odchod si plánuje. Bezpečnostní plán mapuje zdroje oběti a vytváří účinné strategie, které může oběť v případě napadení využít. Tento plán vychází z povahy útoků a aktuální situace oběti. Jeho součástí je také vytyčení osob, na které se oběť může v krizové situaci obrátit (Bednářová, 2009).

Další studentka postrádala právní souvislosti této problematiky. V první části workshopu se rozvinula diskuse nad institutem vykázání, což je jediné legislativně zakotvené preventivní opatření v oblasti domácího násilí. Upravuje ho zákon č. 1335/2006Sb. Tento zákon opravňuje Policii ČR vykázat násilnou osobu ze společně obývané domácnosti s osobou ohroženou na dobu 10 dnů. Tuto dobu může oběť prodlužovat prostřednictvím předběžného opatření postupně až na dobu 1 roku, pokud jsou k tomu opodstatněné a podložené důvody.

Další legislativa upravuje již trestné činy, již se mohou pachatelé domácího násilí dopustit. Těchto zákonů je mnoho, proto uvádím pouze ty, které úzce souvisí s touto problematikou. V roce 2010 vešla v platnost novela trestního zákona, která uvádí nebezpečné pronásledování a jako trestný čin (§354). Tohoto protiprávního jednání se dopustí osoba, která zlovolně pronásleduje a obtěžuje druhou osobu, tím narušuje její bezpečí a soukromí, osobní svobodu a důstojnost. V závažných případech i její život. Tento trestný čin je založen na opakovanosti. Dalším stěžejním trestným činem je týrání osoby žijící ve společném obydlí (§199). (proFem, 2012)

Co se týče dotazu, jaký máme názor na deklaraci emancipace, nemůžeme bohužel odpovědět asi přesně, neboť nám deklarace emancipace není známa. Můžeme se ale vyjádřit k vysvětlení slova emancipace jako takového. Emancipace znamená vyproštění se z podřízeného stavu, z područí někoho jiného, získání svobody a nezávislosti, získání rovných práv. Slovo emancipace je používáno zejména v souvislosti s ženami, z vymanění se z područí mužů a snahy získat stejná práva a rovný přístup. Tento pojem je ale používán např. i v souvislosti s celými národy, nejedná se o slovo ryze související se ženami.

Pokud jde o názor na rovnost práv pro všechny, tak se s tím ztotožňujeme. Níže posíláme odkaz na trochu historie feminismu, s kterým emancipace žen souvisí.

http://www.feminismus.cz/historie.shtml

Jeden ze studentů se v dotazníku ptal, zda plánujeme otevřít více azylových domů, kterých je v ČR nedostatek. Bohužel, to není v našich silách. Otevření a provoz azylového domu je finančně i personálně velice nákladné, a proto závisí na podpoře státních dotací či jiných financích, které v této době nemáme.

V jedné ze zpětných vazeb bylo uvedeno, že ženy patří do ložnice a do kuchyně. Právě proto, že tyto názory stále v mladé generaci přetrvávají, ačkoli již v menší míře, realizujeme tyto workshopy a doufáme, že změníme povědomí o postavení žen i mužů v naší společnosti.

Použité zdroje:

BEDNÁŘOVÁ Z, MACKOVÁ K., WÜNSCHOVÁ P., BLÁHOVÁ K. „DOMÁCÍ NÁSILÍ, Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám“, Praha, Acorus 2009, ISBN 978-80-254-5422-0

ČÍRTKOVÁ L., „Muži jako oběti domácího násilí, dostupné na http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/, cit. dne 29. 1. 2013

VOŇKOVÁ J., „Vaše právo“, 7. Aktualizované vydání, České Budějovice, proFem 2012, ISBN 978-80-904564-0-2

Proběhl již druhý workshop pro studenty středních škol

20. listopadu proběhl již druhý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem ve spolupráci s Avon Cosmetics a Informačním centrem OSN v Praze. Tentokrát jsme jeli do Českých Budějovic, kde se workshopu, zúčastnilo rovných 100 studentů a studentek zdejšího gymnázia. Jednalo se o žáky druhého a třetího ročníku vyššího stupně gymnázia. Zapojení studentů, především druhého ročníku, bylo až překvapivé.

I hodnocení workshopu studenty bylo velice příjemné. 71 žáků považovalo seminář za přínosný a srozumitelný. Největší část účastníků zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problém se svým přítelem, který se k ní chová násilně. Nad filmem se rozvinula živá diskuse, ve které jsme se bavili i o hranicích zdravé a chorobné žárlivosti, Kde se tato hranice nachází? Kdy je mírné žárlení příjemné, a kdy již obtěžující? To zjistíte na dalším workshopu, který se bude konat v lednu v Plzni!

Na závěr setkání jsme rozdali studentům dotazník zaměřený na jeho hodnocení. Studenti mimo věcné hodnocení (srozumitelnost a přínos workshopu) navrhovali oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Děkujeme za tyto tipy!

Rádi bychom se vyjádřili k jedné anonymní otázce, kde se student či studentka podivuje nad chováním násilné osoby s psychopatickými rysy: „Proč to nějaký patologicky nemocný agresor dělá? Co ho k tomu vede?“. Abychom mohli odpovědět tento dotaz, musíme se stručně vyjádřit k typologii násilníků. Ta není jasně stanovená. Autoři rozdělují agresory do skupin dle různých kritérií. Pokud se tedy zaměříme na motivy násilné osoby, můžeme použít typologii, kterou uvedly autorky K. Macková, Z. Bednářová a H. Prokešová:

TYP NÁSILNÍKA

PROJEVY

Emocionálně reaktivní typ

vysoká impulzivita, neschopnost ovládat své pocity, snadno se nechá vyprovokovat, agrese je namířena proti komukoli

Instrumentální typ

násilí je namířeno pouze vůči partnerce

Násilník nadměrně kontrolující své agresivní impulsy

potlačuje otevřené agresivní projevy, za určitých okolností však vybuchne a chová se agresivně. Za své chování se pak stydí a omlouvá se

Násilník, pociťující potěšení z krutosti

osobnost s psychopatickými rysy

Zaměřme se na poslední typ násilníka a to osobnost s psychopatickými rysy. Tím si zároveň odpovíme na otázku. Protože ho to těší. Autorky J. Voňková a I. Spoustová popisují ve své knize, že povahové rysy násilné osoby se mnohdy blíží k anamnéze při poruše osobnosti. Tito lidé jsou egocentričtí, necítí pocity viny či studu, manipulují druhými. Jedná se často o vysoce inteligentní lidi, kteří vedou dvojí život. Na venek jsou šarmantní a okouzlující, úspěšní a společenští. Doma se z nich stává člověk, kterému chybí schopnost empatie (nedokáže se vcítit do druhého člověka), tolerance. Pohrdá slabšími osobnostmi, apod.

Použité zdroje:

  1. BEDNÁŘOVÁ, Z., MACKOVÁ, K., PROKEŠOVÁ, H. Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006, ISBN 80–86878-50–3
  2. VOŇKOVÁ J., SPOUSTOVÁ I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: proFem 2008, ISBN 978-80-903626-7-3

Spouštíme novou sekci věnovanou workshopům

Právě dnes jsme spustili novou sekci na webu, která je věnovaná preventivním workshopům pro studenty. Workshopy jsou putovní a projdou 9 městy ČR během 1 roku. Tento preventivní program usiluje o „výchovu“ studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu. Workshop je koncipován společně s výstavou „Řekněte NE násilí na ženách“ (http://www.create4theun.eu), kterou pořádá zastoupení OSN v Praze. Ambasadorkou workshopů je Daniela Peštová, která je tváří kampaně AVON proti domácímu násilí.

V rámci preventivního workshopu bude část věnována násilí na ženách ve světě z pohledu Organizace spojených národů a druhá část bude zaměřena na fenomén domácího násilí. Jak rozpoznat varovné signály, jaké jsou mýty v oblasti domácího násilí, jak postupovat, když se dozvíme, že v našem okolí k násilí dochází apod. Na závěr vyhlásíme soutěž pro studenty/-tky Vašich škol. Cílem soutěže bude vytvořit sociální reklamu na téma domácího násilí. Z vítězných prací bude v Praze uspořádaná výstava v červnu 2013 a zároveň proběhne závěrečné setkání vítězných 5 prací z každého města, které postoupí do užšího kola. Zde odborná porota (složená ze zástupkyň proFem o.p.s., AVON Cosmetics ČR a zastoupení OSN v Praze) vyberou nejlepší nápad a udělí první až třetí místo. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Novou rubriku budeme průběžně aktualizovat a doplňovat termíny kování workshopů v jednotlivých městech. Chcete přihlásit své žáky? Využijte kontaktní formulář.

Více informací najdete na www.avonprotidomácimunasili.cz/workshopy.