Partneři

Avon Cosmetics

Avon je kosmetická společnost, která nezavírá oči před společenskými problémy, a vyrazila do boje s vráskami i rakovinou prsu. Zná hodnotu dokonalých rtů, ale zároveň vystupuje proti domácímu násilí a finanční závislosti žen. Je to společnost, která přináší kosmetiku až k vašim dveřím, společnost, která otvírá lidská srdce, a která podporuje 6,4 milionu Avon Ladies a Avon Gentlemanů ve více než 100 zemích. To je Avon. Společnost, která již více než 125 let bojuje za krásu, inovace a optimismus, ale nejvíce ze všeho za práva žen.

proFem

proFem o.p.s. se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V oblasti ženských lidských práv a násilí na ženách se věnuje politickému lobbyingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem domácího násilí. Právní poradna obětem domácího násilí je v provozu na čísle 608 22 22 77. V současné době realizuje proFem následující hlavní projekty:  projekt AdvoCats (zajišťující poradenství ženám, které se staly obětí dlouhodobého násilí a Intervenční centrum v Příbrami.

Informační centrum OSN v Praze

Jsme součástí celosvětové informační sítě OSN a poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů. Plníme úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice, navazujeme partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem a zajišťujeme podporu představitelům organizace během oficiálních návštěv České republiky. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské iCentrum založeno v roce 1947.

Evropská komise

Evropská komise je výkonným orgánem EU a zastupuje zájmy Unie jako celku, nikoli zájmy jednotlivých členských zemí. Termínem „Komise“ se označuje jak kolegium komisařů, tak samotná instituce, jejíž sídlo se nachází v belgickém Bruselu. Některá pracoviště má Komise i v Lucembursku. Pod Komisi spadají rovněž tzv. zastoupení, jež se nacházejí v každé členské zemi EU. Úkolem Komise je především stanovit cíle a priority činnosti, předkládat návrhy právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě, řídit a prosazovat politiky EU a plnit její rozpočet, vymáhat evropské právo (společně s Evropským soudním dvorem) a zastupovat EU ve vnějších záležitostech (např. při vyjednávání obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi).